Koordinace svatebního dne

● pomoc s výběrem svatební lokality
● doporučení osvědčených dodavatelů
● naplánování harmonogramu sv. dne a sestavení koordinačního plánu
● dohled nad průběhem celého svatebního dne
● seznamování svatebčanů s průběhem a organizací sv. dne
● asistence u chystaní nevěsty/ženicha
● přebírání květin a jejich kontrola
● přebírání dortu a jeho kontrola
● vítání hostů vč. myrtování
● koordinace ubytování
● koordinace dodavatelů a dohled na plněním jejich dohodnutého rozsahu práce
● koordinace přesunů hostů
● spolupráce s matrikářem a oddávajícím
● kontrola výzdoby
● dohled nad úspěšně proběhlým obřadem, koordinace svatebčanů, organizace svatebního průvodu
● koordinace průběhu případných svatebních tradic
● dohled nad průběhem svatební hostiny, organizace zasedacího pořádku
● koordinace svatebního fotografování
● dohled nad krájením dortu
● dohled nad průběhem 1. tance
● koordinace případných svatebních her/překvapení
● dohled nad svatebním účtem v průběhu sv. dne
● řešení případných změn a nenadálých situací všeho druhu:)