Koordinace 1/2 svatebního dne

● 2 – 3 schůzky před svatbou
● pomoc s výběrem svatební lokality
● doporučení osvědčených dodavatelů
● naplánování harmonogramu sv. dne a sestavení koordinačního plánu
● dohled nad průběhem části svatebního dne
● vítání hostů vč. myrtování
● koordinace dodavatelů a dohled na plněním jejich dohodnutého rozsahu práce
● koordinace přesunů hostů
● spolupráce s matrikářem a oddávajícím
● kontrola výzdoby
● dohled nad úspěšně proběhlým obřadem, koordinace svatebčanů
● koordinace průběhu případných svatebních tradic
● dohled nad průběhem svatební hostiny
● koordinace svatebního fotografování
● řešení případných změn a nenadálých situací všeho druhu:)